Wednesday, April 5, 2017

ராமாவதாரமும் சாஸ்தாவும்

ராமாவதாரமும் சாஸ்தாவும்
V. Aravind Subramanyam
______________________________________________________________________________
இன்று ஸ்ரீராம நவமி !

அவதார மூர்த்திகளிலேயே புருஷோத்தமன் என்று போற்றப்படும் உன்னத உத்தம அவதாரம் ராமாவதாரம். 

ராமாவதாரம் ஸகல தேவதாம்சங்களையும் தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு அவதாரமாக போற்றப்படுகிறது. பிறவியிலேயே அவதார புருஷனாக தோன்றிய ராமனுடன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தேவதாம்சம் இணைந்து அவனை பூர்ணாவதாரம் ஆக்கியது. பரசுராம கர்வ பங்கத்தில் விஷ்ணுவாம்சமும், சிவதனுசை முறிக்கும் காலத்தில் சாஸ்தாவின் அம்சமும், கரதூஷணர்களை அழிக்கும் காலத்தில் ருத்ராம்சமும், நவராத்ரி விரதம் பூர்த்தியாக்கி சக்தியம்சமும் ராமனுடன் கலந்தன.

ராமாவதாரத்துக்கு துணை செய்ய ஸகல தேவர்களும் துணை நின்றார்கள்.


இந்த ராமாவதாரத்தின் துவக்கத்தில் ராமன் அவதரிக்கும் வேளையில் அதற்கு காரண புருஷனாக பகவான் சாஸ்தா விளங்கி நின்றார். நான் எனது மஹாசாஸ்தா விஜயம் நூலுக்கான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது பல அரிய தகவல்களை திரட்ட முடிந்தது. 


தசரதனின் புத்ர காமேஷ்டி யாகத்தில் யக்ஞ புருஷனாக யாக குண்டத்தில் தோன்றி திவ்ய பாயஸத்தை அளித்தது சாஸ்தா தான் என்ற கருத்தினை வில்லிவாக்கம் ஸ்ரீ விச்வநாத சர்மாஜி அவர்கள் சாஸ்தா மஹாத்மியம் என்ற அவரது பத்திரிகையில் எழுதி இருந்தார்கள். இதே கருத்தினை உள்ளகரம் கோபால க்ருஷ்ண பாகவதரும் வலியுறுத்தி எழுதி இருந்தார். ஸ்ரீ சாஸ்தா கோபால் அவர்களும் தன் "மகர ஜோதி " நூலில் இதனை விரிவாக பதிவு செய்து இருந்தார். 

அதே சிந்தனையில் தான் ஸ்ரீராம நவமியன்று, பகவானின் ஸ்மரணம் உண்டானது. 

ராமாயணத்துக்கு உரை எழுதிய பலரும் இந்த யக்ஞபுருஷன் யார் என்று சரியாக உணர்த்தவில்லை. சிலர் விஷ்ணுவே தான் என்று கூறிவிட்டார்கள். மேலும் சிலர் பொதுவாக ப்ராஜாபத்ய புருஷன் என்ற பெயரில் அழைக்கிறார்கள்.

ராமாயணத்தில் இதனைக்குறித்து காணப்படும் குறிப்புகளும், அந்த திவ்யபுருஷன் சாஸ்தாவே தான் என்று மறைமுகமாக உணர்த்துகிறது.

புத்ரேஷ்டி யக்ஞாக்னி குண்டாத் ப்ராதுர் பூதேன ப்ராஜாபத்ய புருஷேண பாயஸாஸ்யார்ப்பணம் தத் புக்த்வா ராக்னீம் கர்ப்ப தாரணம் என்றே ஸர்க்கத்தின் தலைப்பு கூறுகிறது.


வால்மீகி ராமாயணத்தில் பாயஸம் கொண்டு வந்த திவ்ய புருஷன் பற்றிய வர்ணனை பால காண்டத்தில் 16வது ஸர்க்கத்தில் மிகவும் விஸ்தாரமாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவை அனைத்தும் சாஸ்தாவுக்கு மிகப்பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், அந்த வர்ணனைகள் அனைத்தும் பகவானின் ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் அஷ்டோத்ரத்திலும் வரும் நாமாக்களுடன் பொருந்தி வருவது ஆச்சர்யம் தருகிறது.

ततो वै यजमानस्य पावकात् अतुल प्रभम् |
प्रादुर्भूतम् महद्भूतम् महावीर्यम् महाबलम् || 
ததோ வை யஜமானஸ்ய பாவகாத் அதுலம் ப்ரபம்
ப்ராதுர்பூதம் மஹத்பூதம் மஹாவீர்யம் மஹாபலம்

कृष्णम् रक्ताम्बर धरम् रक्ताअस्यम् दुन्दुभि स्वनम् |
स्निग्ध हर्यक्ष तनुज श्मश्रु प्रवरम् ऊर्धजम् || १-१६-१२
க்ருஷ்ண ரக்தாம்பர தரம் ரக்தாஸ்யம் துந்துபி ஸ்வனம் 
ஸ்நிக்த ஹர்யக்ஷ தனுஜ ச்மச்ரு ப்ரவரம் ஊர்த்தஜம் 

शुभ लक्षण संपन्नम् दिव्य आभरण भूषितम् |
शैल शृङ्ग समुत्सेधम् दृप्त शार्दूल विक्रमम् || १-१६-१३
சுப லக்ஷண ஸம்பன்னம் திவ்யாபரண பூஷிதம் 
சைல ச்ருங்க ஸமுத்ஸேதம் த்ருப்த சார்தூல விக்ரமம் 

தசரதனின் யக்ஞ குண்டத்திலிருந்து தேஜோமயமான, மஹாபலமும் பராக்ரமம் கொண்ட மஹத்தான திவ்யபுருஷன் தோன்றினார். 

கருநிற ஆடைகளை அணிந்து, சிவந்த ஆபரணங்கள் பூண்டு, சிவந்த முகத்துடன், முரசு ஒலி போன்ற கம்பீரக் குரலுடன், சிங்கத்தின் பிடர் மயிர் போல தலைமுடியும் மீசையும் கொண்டு அவர் விளங்கினார். 

எல்லா சுபலக்ஷணங்களையும் கொண்டு, திவ்ய ஆபரண பூஷணங்கள் தரித்து, மலை போல உயர்ந்து நின்று, புலி போன்ற பராக்ரமமும் கொண்டவராக அவர் விளங்கினார்.

(மஹாவீர்யம், மஹாபலம் என வர்ணிப்பது மட்டுமல்லமல், க்ருஷ்ண ரக்தாம்பரதரம் என்பது சாஸ்தாவின் த்யான ச்லோகங்களில் காணப்படுகிறது. சிகையலங்காரம், மீசை போன்றவை - "ச்மச்ரு ஸ்வயாலங்க்ருதம்" என்று சாஸ்தாவின் த்யான வர்ணனைக்கு ஒத்துவருகிறது.)


दिवाकर समाअकारम् दीप्त अनल शिखोपमम् |
तप्त जाम्बूनदमयीम् राजतान्त परिच्छदाम् || १-१६-१४
दिव्य पायस संपूर्णाम् पात्रीम् पत्नीम् इव प्रियाम् |
प्रगृह्य विपुलाम् दोर्भ्याम् स्वयम् मायामयीम् इव || १-१६-१५
திவாகர ஸமாகாரம் தீப்த அனல சிகோபமம்
தப்த ஜாம்பூனத மயீம் ராஜதாந்த பரிச்சதாம்
திவ்ய பாயஸ ஸம்பூர்ணாம் பாத்ரீம் பத்னீமிவ ப்ரியாம்
ப்ரக்ருஹ்ய விபுலாம் தோர்ப்யாம் ஸ்வயம் மாயமயீமிவ

சூர்யன் போன்ற ஒளிமிக்க வடிவும், அக்னிக்கு ஸமமான பொலிவும், தனது ப்ரியமான மனைவிகளே மாயையால் உருவெடுத்து வந்தது போன்று, வெள்ளி மூடியுடைய தங்கப் பாத்திரத்தை, பாயஸத்தை பூர்ணமாக நிரப்பி, பரந்த தன் கரங்களில் சுமந்தபடி தோன்றினார்.

(வெள்ளி மூடி கொண்ட தங்கப்பாத்திரத்தை திவ்ய புருஷன் பற்றி இருப்பது அவனது ப்ரியமான மனைவிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது - பூர்ணா என்றால் வெள்ளி; புஷ்கலம் என்றால் தங்கம்)

समवेक्ष्य अब्रवीत् वाक्यम् इदम् दशरथम् नृपम् |
प्राजापत्यम् नरम् विद्धि माम् इह अभ्यागतम् नृप || १-१६-१६
ஸமவேக்ஷ்ய அப்ரவீத் வாக்யம் இதம் தசரதம் ந்ருபம்
ப்ராஜாபத்யம் நரம் வித்தி மாம் இஹ அப்யாகதம் ந்ருப 

தசரத ராஜனைக் கண்ட அந்த திவ்ய புருஷன், "அரசனே ! உன் ப்ராஜாபத்யத்துக்காக நான் வந்தேன் என்று அறிவாய்" என்றார்.

(ப்ராஜாபத்ய ஸ்வரூபகாய நம: என்பது பகவானின் ஸஹஸ்ரநாமார்ச்சனை. அதாவது கருவை உண்டாக்கும் சக்தி வடிவானவன் என்று பொருள்.) 

கம்பராமாயணம் இதே சம்பவத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

காதலரைத் தரும் வேள்விக்கு
உரிய எலாம் கடிது அமைப்ப.
மா தவரில் பெரியோனும்.
மற்றதனை முற்றுவித்தான்;
சோதி மணிப் பொற் கலத்துச்
சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர்
பூதகணத்து அரசு ஏந்தி.
அனல்நின்றும் போந்ததால்.

மைந்தர்களைக் கொடுத்திடும் பெரிய வேள்விக்கு உரிய பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் விரைவாகக்
கொண்டுவந்து சேர்த்து, பின்னர் பெருந் தவமுடைய முனிவர்களில் சிறந்த (ருஷ்யச்ருங்கர்) கலைக்கோட்டு முனிவரும் அந்த வேள்வியைச் செய்து முடித்தார்;

அந்த ஹோம நெருப்பிலிருந்து பூத கண
அரசனான பூதநாதன் ஒளிமிக்க அழகிய பொற் கலசத்தில் அமுதம் போன்ற வெண்ணிறமான பாயசத்தை எடுத்துக் கொண்டு வெளிப்பட்டார்.

பெரியோர்கள் பல அரிய உண்மைகளை மறைபொருளாகவே உணர்த்துவார்கள். அதை நாம் தான் உணர வேண்டும்.

சாஸ்தா புத்ரப்ராப்தி அளிப்பதில் ஸமர்த்தர். "ப்ராப்தித புத்ர ப்ரதம்" என்றே முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் அவரை போற்றுகிறார். தன் மூலமந்த்ரத்திலேயே புத்ரலாபத்தைத் தருபவன் என்ற பதம் இருப்பது இவர் ஒருவருக்குத் தான். 

ஆக ப்ராஜாபத்ய புருஷன் என்று சாஸ்தாவை அழைப்பது ஒன்றும் புதிது அல்ல !

ப்ரஜாதந்து ப்ரதாய நம:
புத்ர வர்த்தனாய நம: என்றெல்லாம் நாமாக்களும் இதை உணர்த்துகிறது. 

கேரள கல்பம், சாஸ்தா கல்ப மஞ்சரீ போன்ற நூல்களில் இந்த சம்பவமும் ராமாவதாரத்தில் சாஸ்தாவின் பங்கும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

(Article written by Aravind Subramanyam - its a copyright Material -So share the article with the above original link)

Thursday, March 30, 2017

Pushkala at Aryankavu and Poorna-Pushkala

Last week the temple committee of Mampazhathurai Bagawathi contacted me and wanted to know few basic details of the Devi and about the Kalyanam of Sastha at Aryankavu.

They had a basic confusion that, at Aryankavu Sastha is wedded to Pushkala and whereas in Tamilnadu its mostly Poorna and Pushkala. They doubted why there is no Poorna here at Aryankavu. They were also confused regarding the history dates etc.

All these made me write this article. A detailed version of this article may appear in their magazine in future.

Lord Sastha is a divine manifestation and has numerous forms and avatharas. The original Moola Swaroopam of Sastha is with his two consorts—Poorna and Pushkala - this represents thatthe Lord is with Iccha and Kriya Shakthi. Ive already written a lot about this in past. 

Worshipping Lord Sastha with Poorna Pushkala has been in vogue in Tamil Nadu and Kerala from time immemorial. Various Puranic texts like Skandha Purana, Padma Purana and Brahmanda Purana- the incarnation of Sastha is explained. All these texts hail the Lord as Poorna Pushkala Samedhan. When Parasurama created God's own country - he pleaded the Lord and installed Sastha at various places. The prime temple among all these is Aryankavu.

Now coming to the Sastha Thiru Kalyanam at Aryankavu - it is being performed by TRAVANCORE DEVASWOM BOARD, with all religious rites on the 10th night of Dhanur masya (prior to Mandalabhishegam day) every year, for ages past. This Tirukkalyanam is done to Sastha and Pushkala devi - which is our Subject of discussion.

We must make one point clear that this Pushkala Devi is not to be confused with the Original Poorna Pushkala devis. This Pushkala devi who was born in one of the Sowrashtra family belonging to Madurai , finally got merged with the Lord  of  Aryankavu

First let me brief the story,

Around 16th Century AD, the people belonging to the Sowrashtra sect came down to Tamilnadu and settled in and around Madurai. They were mainly engaged in the business of weaving of silk clothes. Like Brahmins they too wear the sacred thread. So they were called Pattu Nool Brahmins. One such merchant of silk had a daughter. This young kid had extreme love and attachment towards Lord Hariharaputra. 

(What was her original name is not clearly mentioned anywhere. Some say it was Bhagawathi and Some others say it was Pushkala. I am of  the view that the name Pushkala presently in vogue could be a later day modification to synchronize with the namesake  Pushkala , one of the consorts of the ancient  Lord Dharma Saastha. We need not attach any importance to the issue of  name. The love and affection the girl had towards Lord Dharma Saastha and the Anugraham (grace/benignity) bestowed on her by the Lord, in return, are what is important here)

Once that silk merchant embarked upon a journey to Trivandrum and his daughter, Pushkala, too expressed a desire to accompany him and joined him in his journey.

During the journey they came across the temple of Aryankavu. The little girl who was attracted towards the Lord and she firmly declined to continue the journey and requested him to take her while returning. The merchant entrusted her to the safe custody of the Melsanthi of the temple and continued with his journey.

After completing the business, when the merchant was returning back, he was chased by a wild elephant in the forest area. The merchant was dumbfounded and could do nothing. Suddenly a hunter appeared on the scene from somewhere. He looked at the charging mad elephant and drove it away like it were a mere domestic cat! 

The merchant was very much pleased and presented him a silk shawl. But the hunter asked him for a return favour for saving his life.

“Will you agree to marry your daughter to me?”  

Without any second thought the merchant immediately gave his consent.

“ I shall then meet you tomorrow at the temple at Ariyankavu “ replied the hunter and went away.

The merchant reached the temple in the midnight. So he slept there somewhere near the temple. The Lord appeared in the dreams of Merchant and the temple priests asked them to bring the girl dressed up as a bride. 

When they wokeup, the merchant searched for his daughter but could not find her. When the Nambroothi, the chief priest of the temple, heard about it, he rushed to the temple and opened the doors of the sanctum sanctorum. There, Aryanathan, Lord of Aryankavu, appeared as Kalyana Sundaran (beautiful bridegroom) wearing the shining shawl given to the hunter by the merchant. This made it very clear, beyond doubts, as to who came as the hunter on the previous day.  This also solved the mystery of the missing girl. The Lord had accepted Pushkala Devi as his consort who was now seen in the form of a small idol by His side. The girl Pushkala merged with the Lord. She was only 9 years at the time.

Thereafter in the fond memory of this event ,the wedding of Sri Pushkala to Lord Sastha was celebrated every year. In remembrance to this event the Sourashtra people come here as the sambanthi to the lord, to conduct the Lord's Thirukalyanam -which is celebrated as 11 days festival.

When the Sourashtra settlement (at Madurai) happend only around 16th Century, there is no point in confusing the Saurashtrian devotee Pushkala with Poorna -Pushkala (daughter of Sathyapoorna Maharishi of Puranic age).

This Pushkala devi is similar to Sri Andaal of Srivillipuththur. Andaal was a human girl, who became one (got merged) with the Lord Ranganatha of Srirangam. Likewise this Pushkala devi who was born in one of the Sowrashtra family, finally got merged with the Lord  of Aryankavu.

I think the Lord is always waiting to see when we will get ready and sincerely wish to merge with Him and nothing else. When such a thing really happens like with Pushkala, He just celebrates Kalyanam.

Marriage is referred to as ‘kalyanam’ but He is waiting for our real marriage — the ultimate merger.

Aryankavil Ayyane Sharanam Ayyappa
Aravind Subramanyam

(Article written by Aravind Subramanyam - its a copyright Material -So share the article with the above original link)

Thursday, March 23, 2017

சபரிமலை தீ விபத்து !

சபரிமலை தீ விபத்து !

குறிப்பு : இந்த கட்டுரை என்னுடைய (V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்) கல்லூரி நாட்களில் விஜய பாரதம் பத்திரிகையில் "ஆர்யதாதன்" என்ற புனைப்பெயரில் எழுதப்பட்டது. 

இன்று அதனை மீண்டும் பதிவு செய்கிறேன் - சிற்சில கூடுதல் தகவல்களோடு.

ஸ்வாமி சரணம்
V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்
______________________________________________________________________________
உலகமே போற்றும் உன்னதக் கோவிலாம் சபரிமலையின் பெருமையை பற்றி புதிதாக விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை...

ஆனால் சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் சபரிமலையில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை இன்றைய தலைமுறையினர் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள்.

அன்றைய திருவிதாங்கூர் மாநிலம் (எனப்படும் Travancore State) கேரளத்தில், கேரள மாநிலம் மட்டுமல்லாது உலகெங்குமுள்ள ஹிந்து சமுதாயமே மனம் கொந்தளித்து நிற்குமளவுக்கு ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது..

ஆம் ! பக்தர்கள் நினைத்தாலே பரவசத்தை கொடுக்கும் சபரிமலையின் ஆலயம் முற்றிலும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருந்தது...

விசாரணை நடத்த வந்த காவல்துறை கூட ஒருகணம் ஸ்தம்பித்து நின்று விட்டது..

கோவில் மூலஸ்தான கதவுகள் உடைத்து நொறுக்கப்பட்டிருந்தது... ஆலயக் கூரையும், ப்ராகாரமும் மரத்தால் செய்யப்பட்டவையாதலால் அவை கரிக்கட்டைகளாகவும் சாம்பற் குவியல்களாகவுமே எங்கும் சிதறிக் கிடந்தது... உள்ளே... ஐயப்பனின் திருமேனி (முன்பு ஆலயத்தில் ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது)  துண்டு துண்டுகளாக நொறுக்கப்பட்டு எங்கும் சிதறிக் கிடந்தது....

காட்டுத்தீயினால் உண்டான விபத்து என்றே அனைவரும் நினைத்திருந்த நிலையில், காவல்துறை தன் விசாரணையை துவங்கியதும் அவர்கள் கண்டறிந்த உண்மை... எரிந்து போயிருந்த ஆலயத்தில் கிடைத்த நெய்யில் நனைக்கப்பட்ட தீப்பந்தங்களும்... ஆலயக்கதவுகளில் காணப்பட்ட கோடாலி அடையாளங்களும்... இது விபத்தல்ல என்று திட்டவட்டமாக உறுதி செய்தது.

ஐயப்பன் எனும் தெய்வத்தை நாடி ஆண்டுக்கு ஆண்டு பக்தர்கூட்டம் அதிகரித்து வருவதை சிலர் விரும்பவில்லை. சாதிமத வித்யாசமில்லாமல் எல்லா மதத்தவரும் சபரிமலைக்கு வருவதை பொறுக்க முடியாமல், சபரிமலை கோவிலையே அழித்து விட்டால் அத்துடன் அங்கு வரும் பக்தர் கூட்டமும் ஐயப்ப பக்தியும் அழிந்து வ்டும் என்று எண்ணி இந்த சதிச்செயல் அரங்கேறி இருப்பது தெரிய வந்தது. 

விசாரணை தீவிரமடைய துவங்கிய நிலையில், மெல்ல மெல்ல உண்மை புலப்படலாயிற்று. ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் மட்டுமே கேட்கலாயிற்று...

"கோடாலி சாமி "

கோடாலி சாமியை அன்றைய சபரிமலை பக்தர்கள் அனைவருமே அறிந்திருந்தார்கள்... சில காலமாகவே அவன் சபரிமலையைச் சுற்றியே தான் வாழ்ந்து வந்தான்... உலலெங்கும் விபூதியை பூசியபடி அங்கு ஒரு மரப்பொந்தில் அமர்ந்திருக்கும் அவன், அங்கு வரும் பக்தர்களிடம் யாசகம் பெற்று வந்தான். எப்போதும் ஒரு கோடாலியை கையில் வைத்திருப்பதால் அவன் கோடாலி சாமி என்று அழைக்கப்பட்டான்.

கோடாலி சாமியை தேடிய போது, தீ விபத்து உண்டான நாளிலிருந்தே அவனை காணவில்லை என்பது தெரிய வந்தது...

காவல்துறை தங்கள் அவனைக் குறித்து விசாரித்ததில் பல உண்மைகள் தெரிய வந்தது...

ஒரு முறை, சபரிமலையில் மாத பூஜைகள் முடிந்து ஆலயம் அடைக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த கோடாலிசாமி.. பக்தர்கள் உயிர்போல போற்றும் பதினெட்டாம் படிகள் முன்பு ஒரு விலங்கினை கொன்று மாமிசம் சமைத்துக் கொண்டிருந்தான். இதனைக் கண்ட சில பக்தர்களும் வனவாசிகளும் அவனை பிடித்து வந்து காவல்துறையினர் வசம் ஒப்படைத்தார்கள்.

வனவிலங்குகளை கொன்றதற்காகவும், கோவிலின் புனிதத்தை கெடுத்ததற்காகவும் அவனுக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் இப்படியொரு செயலை அவன் அங்கு செய்ததற்கான காரணத்தை அறியமுடியவில்லை....

2 ஆண்டுகள் கழித்து சிறையிலிருந்து வெளியான அவன் நேராக மீண்டும் சபரிமலையை நோக்கி வந்தான். இம்முறை அவனுக்கு செங்கன்னூரைச் சேர்ந்த சில பணக்கார முதலாளிகளின் துணையும் இருந்தது. ஆலயத்துக்கு வந்த அவனை பழைய பக்தர்கள் சிலர் அடையாளம் கண்டு கொண்டு விரட்ட முற்பட்டார்கள். இதனால் மறைந்துகொண்ட அவன்.. அந்த மாதத்து பூஜை முடிந்து ஆலயத்தை பூட்டும்வரை காத்திருந்தான். ஆலயம் பூட்டப்பட்டு பக்தர்கள் அனைவரும் சென்ற பிறகு, இந்த கொடியவன் தன் கோடாலியால் கோவில் கதவினை உடைக்க முற்பட்டான். பின்னர் மனம் பதைக்க வைக்கும் கொடூர செயலை அரங்கேற்றினான்... ஆலயத்தை தீக்கிரையாக்கி விட்டான். 

அவது சதிச்செயலுக்கு துணை நின்ற பணக்காரர்களின் உதவியுடன் எளிதில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டான்.

கோடாலி சாமியை தேடி வந்த போலீசாருக்கு அவன் (அன்றைய ப்ரெஞ்ச் பகுதியான) புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது.

விசாரணையை இன்னும் தீவிரப்படுத்தி அவனைக் குறித்து மேலும் தகவல்கள் தேடிய போது... பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் தெரிய வந்தது...

உடலெங்கும் விபூதி பூச்சு.. கோடாலி சாமி என்று பெயர் கொண்ட அவன் உண்மையில் ஹிந்துவே அல்ல ! அவன் வேறு மதத்தவன்.

இந்தியப் பகுதியின் போலீசார் ப்ரெஞ்ச் பகுதிக்குள் சென்று அவனை கைது செய்ய முடியாமல் திணறியது.

இறுதியில் தந்திரமாக ஒரு வேலை செய்து, அவனை புதுச்சேரியை விட்டு இந்திய எல்லைக்குள் வரவழைத்து கைது செய்தது காவல் துறை.

இதற்குள் இந்திய குடியரசு வலுப்பெற்றது. கேரள அரசியலில் பல மாற்றங்கள் உருவானது.. பணமும், மற்ற தலையீடுகளும் சேர்ந்து அதுவரை மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த சபரிமலை வழக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் முக்கியத்துவத்தை இழக்கத் துவங்கி தாமதப்படுத்தப்பட்டது...

விசாரணை அதிகாரியும் மாற்றப்பட்டார்... பல இடங்களிலிருந்தும் வந்த "தலையீடுகள்" காரணமாக.. "கோடாலி சாமி நிரபராதி." என்று அறிவிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டான்.

“வேறு யாராவது இதை செய்திருக்கலாம்” என்று மட்டுமே கூறப்பட்ட நிலையில், கோடாலி சாமி மிக எளிதாக தப்பி விட்டான்.

இதன் பின்னர் சில வருடங்களுக்கு பிறகு...

அதே கோடாலிசாமி மீண்டும் தோன்றினான் !

தன்னை கைது செய்த அதிகாரியை அவர் இல்லத்துக்கே வந்து சந்தித்து ஆசி கூறினான். 

ஆம் !

அந்த கோடாலிசாமி இப்போது ஒரு மதபோதகராக காட்சி தந்தான். அப்படியே அவன் மறைந்தும் விட்டான்.

அதோடு சபரிமலை தீ விபத்தின் மர்மமும் மறைந்தே விட்டது.

ஆனால் எந்த காரணத்துக்காக இந்த சதிச்செயல் அரங்கேற்றப் பட்டதோ, அது நிறைவேறவில்லை. தீவிபத்தினால் ஆலயத்தின் புகழ் அழியவில்லை. மாறாக, சபரிமலையிலும் அற்புதமானதொரு புதிய விக்ரஹம் ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, ஐயனின் புகழ் முன்னிலும் பன்மடங்கு பெருக தொடங்கியது.

சற்றே யோசித்துப் பார்த்தால் - இந்த சதிச்செயலை ஐயன் அனுமதித்ததும் அவன் சங்கல்பமே என்றே தோன்றுகிறது. அதுவரை தென்னாட்டில் மட்டுமே பெரிதும் அறியபட்டிருந்த ஆலயம் இதன் பின்னர் உலக மக்களெங்கும் அறியக் காரணமானது. 

கோடாலிசாமியும், அவனுக்கு துணை நின்றவர்களும் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பினாலும் தெய்வத்தின் நீதியிலிருந்து தப்பவில்லை. பெரும் முதலாளிகளாக வலம்வந்த அத்தனைபேரும் உடல்நலம், மனநலம் குன்றி,செல்வ வளத்தையும் இழந்து இறுதியில் தங்கள் தவற்றை உணர்ந்து, ஐயப்பனிடமே சரண் புகுந்து, இன்று வரை அவர்கள் சந்ததியினர் சபரிமலைக்கு இருமுடிகட்டி வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

அதுவரை நூற்றுக்கணக்கில் வந்து கொன்டிருந்த பக்தர்கள் கூட்டம் ஆயிரம், லட்சம், கோடி என பெருகி இன்று ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா என்ற கோஷம் உலகின் எல்லா மூலை முடுக்குகளிலும் கேட்கிறது.

ஆர் ஆறிவார் உன் மாயா லீலைகள் ஹரிஹர நந்தனனே ?

Tuesday, March 21, 2017

Shri Lakshmi Sastha Maha Yagnam and Sastha Preethi Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore


Shri Lakshmi Sastha Maha Yagnam and Sastha Preethi Mahothsavam of Shri Maha Sasthru Seva Sangam Coimbatore

Dates: 16-17 June 2017
Venue: Ramnagar Ayyappan Puja Sangam Kalyana Mandapam, Coimbatore 12

Respected Devotees,
Shri Maha Sasthru Seva Sangam feels privileged to write a few lines to everyone of you.

By the divine blessing as the guiding force, we are stepping into this year's pooja celebration - to be conducted as 2 days program at Shri Ayyappan Puja Sangam, Ramnagar, Coimbatore.

Pujas of yester years were a Mega success,by the grace of Lord Ayyappa. This became possible ONLY due to your overwhelming response, moral and financial support.

This year's puja is a unique Puja to one of the rare form of Sastha - Shri Lashmi Sastha - one who bestows Aishwarya and removes Daridrya

This is going to happen at Coimbatore on 16th June 2017

The Invitation copy for this year's festival is attached.


Written a brief account on this event below

We earnestly request all devotees to attend this auspicious pooja and get the blessings of Lord Sastha.

Those who wish to contribute to this Puja, may send Cheque / MO / DD in favour of :
"Shri Maha Sasthru Seva Sangam" to V. Aravind Subramanyam, Thejovathy, 94 B, Third Street, Tatabad, Coimbatore 12. Ph: 099946-41801

Or You may pay directly to our Bank Account :
Name: "Shri Maha Sasthru Seva Sangam"
Karur Vysya Bank A/c No. 1121 135 822
IFSC CODE - KVBL0001121
Nanjappa Road Branch

or
Canara Bank A/c No. 2988 101 015671
IFSC CODE - CNRB0002988
PSG Arts College Branch
Devotees who donate can mail us your Name and Nakshatram and the Address so that it will be included in the Puja and we can send you the prasadam.

Looking forward to your active support to celebrate this function of "OUR" Lord.

Contributions in way of Cash or Kind / Materials :
Flowers Rs. 5,001 (Lakshmi Sastha Puja)
Flowers Rs. 8,001 (Laksharchana)
Flowers Rs. 25,001 (Sastha Preethi)
Puja Materials Rs.7,501 (Per Session)
Materials such as Rice Bags, Vegetables, Milk, Coconuts,Oil tin, Ghee tin etc

Annadhanam (Full Contribution) Rs.80,000 (Per Day) or
Annadhanam (Part Contribution) Rs.10,000

(All these are indicative only) Any small contribution to the above event would make it very successful and obtain the blessing of Lord Dharma Sastha.

For Details You may Contact
Ph: 099946 41801 or 9487019489
Email: mahasasthru@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------
With the boundless blessings of Our Baktha Paripala Sri Maha Sastha, and blessings of Ayyappa Bhaktha Ratnam ,Kalpathy Sri C.V. Srinivasa Iyer, we were blessed to conduct many unique events like “Hariharaputhra Brahmana Santarpana Vaibhavam”, "Ashta Sastha Maha Yagam","Vettkkorumakan Paatu", "Sastha Bhuvaneshwara Pattabhishekam", "Kiratha Maha Rudram" "Pratyaksha Chakra Mandala Puja".

This year, Shri Mahasasthru Seva Sangam, has ordained to perform the unique event of “Shri Lakshmi Sastha Yagnam " and the annual Sastha Preethi Mahotsavam, on June 16 & 17 2017.

SHRI LAKSHMI SASTHA MAHA YAGNAM 16-06-2017: Morning

The Karunyam of the Almighty, Sri Maha Sastha is immeasurable. Our gratitude to the Great Lord can be expressed in many ways. Lord Sastha has taken eight different incarntions in the world for the welfare of mankind.

Manikanda at Sabarimala, Poorna Pushkala Samedhan at Achankovil - each of his manifestations grant different aishwaryams to the devotees. One such form is Shri Lakshmi Sastha. It is a Tantric and Agamic form described in ancient texts and held as a secretive worship all these years.
This puja to Lakshmi Sastha is to be conducted at Coimbatore by our Sangam.

This form has the ability to destroy the hurdles of the devotees and also grant them Wealth, Prosperity and All pleasures of Life.

The very form is to grant all Aishwaryas to devotees. He has appointed the Nava Nidhis namely, Shanka Nidhi, Padma Nidhi, Mahapadma Nidhi,Sugachapa Nidhi,Makara Nidhi, Mukundha Nidhi,Neela Nidhi, Kundha Nidhi and Karva Nidhi to shower all the Aishwaryas to the devotees.

All these Navanidhis are worshipped first and then Karpaka Vruksha, Kamadhenu, Bilva and Tulasi Vrukshas are Worshipped. Karpaka Vruksham will give Lakshmi Kataksha, Kamadhenu grants all the prayers. Tulasi annihilates poverty and Bilva Vruksha pooja gives Ashta Aishwarya,

One who worships Lakshmi Sastha with gain Wealth, Health and long life, Happiness And a respectable position in the society. All Prosperity will be with them forever.

LAKSHARCHANA 16-06-2017 Evening

Bagawan Sastha is is worshipped with different kind of Flowers and in turn the Lord grants different boons for each flower offered to him. Offering of flowers at His feet is called Archana. Among the nine forms of devotion, Archanam is placed on the sixth position.


  • Doing Archana with 108 Namas is Ashtothara Shatam
  • Doing Archana with 300 Namas is Trishathi
  • Doing Archana with 1008 Namas is Sahasranamam
  • Doing Archana with One Lakh Namas is Laksharchana


Laksharchana pleases the Bagawan and at he same time gives a sense of Satisfaction to the devotee who does it. Its also a boon to a devotee who witnesses it.
This puja is done as a very special offering to earn the grace and Blessings of the Lord and each devotee is bestowed with all that is good.

SASTHA PREETHI 17-06-2017 Morning

Sasthapreethi is a time tested mode of worshipping Lord Dharmasastha in a very religious way by various samoohams and organizations in and around Kerala, and now in all parts of the country and abroad. The religious pooja is given more importance followed by Annadhanam.

The priest invokes Lord Ganapathi, Ambal and Dharma Sastha and His attendants (Parivara Devathas) on tall brass lamps decorated tastefully.

After the detailed puja, neivedyam and deeparadhana followed by mantrapushpam a detailed Veda Parayanam is made. After appeasing the Lord with Vedha gosham, the traditional Sastha paattu (Varavu Paattu – inviting Songs) songs are sung.

While singing, the traditional upasakas or Sthanakaras of the respective deities gets into a trance and gets the supreme power invoked within them. In General Sastha, Chellapillai, Yakshi and Boothathan are the deities who are invited. These Sthanikas are offered respect by the devotees and upacharas are done to them. They are seated on the wooden plank and are decorated with garland and sandal paste.

They bless the devotees with prasadam and convey the deity's satisfaction in the conduct of the Sasthapreethi. People prostrate before him, get blessed and receive Vibhoothi as prasadam.
Very rarely a Yajna of this significance and magnitude can be witnessed and the opportunity for the people to actually participate in the worship. It is also done particularly for the sake of washing away ones sins and afflictions, for bringing peace, prosperity and family happiness.

So, the Bhakthas who are taking part in this magnificent event can be assured of obtaining the limitless blessings of Sri MahaSastha and getting all their prayers fulfilled.

May Lord Hariharaputra be with you always, giving you the best of everything.
Swamy Sharanam
V.Aravind Subramanyam

Wednesday, November 9, 2016

சபரிமலைக்கு பெண்கள் செல்ல அனுமதிப்பது

சபரிமலைக்கு பெண்கள் செல்ல அனுமதிப்பது குறித்து தான். நான் இது தொடர்பாக எழுதும் ஒரே பதிவு. இறுதியான முடிவை ஐயப்பனே எடுப்பார் என்பதால் அமையாகவே இருந்தேன். நண்பர்கள் எல்லோரும் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க இந்த பதிவு.

V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்

ரொம்பவும் டெக்னிக்கலாகவும், சாஸ்த்ர ரீதியாகவும், லௌகீக ரீதியாகவும் இதில் உள்ள விஷ்யங்களை பலரும் கூறி விட்டார்கள். நான் என் மனதுக்கு பட்ட சில விஷயங்களை பட்டியல் இடுகிறேன்.

ஏற்கனவே ஒரு நூலில் ஐயப்பன் குறித்த கேள்வி பதிலுக்கு இது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளேன். எனினும் இன்னும் சற்று விரிவாகக் காண்போம்.

1. சபரிமலைக்கு பெண்கள் எல்லோரும் செல்லலாம் என்று தீர்ப்பு ஏதும் இன்னும் வரவில்லை. பலரும் கேரள அரசு ஆணை பிறப்பித்து விட்டதாகவும், தீர்ப்பு வந்து விட்டதாகவும் கருதி பல பதிவுகளை இடுகிறார்கள். இது சரியல்ல !

கேரள அரசு மாறி இருப்பதால் அவர்கள் நிலைப்பாடும் மாறி இருக்கிறது. இதற்கு முந்தைய அரசு - ஆலயத்தில் ஆசார நியமங்களில் தலையிடுவது சரியாகாது என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்தது, இப்போது கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அரசு வந்திருப்பதால் பெண்களையும் சபரிமலைக்கு அனுமதிப்பதில் எங்களுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை என்று கோர்ட்டில் சொல்லி இருக்கிறது. அவ்வளவு தான்.

அடுத்த விசாரணை 2017 பிப்ரவரி க்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இறுதித் தீர்ப்பு வருவதற்கு ஒரு மாமாங்கம் கூட ஆகலாம்.

2. சபரிமலையில் பெண்களே அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பதும் சரியல்ல. 10 வயதுக்கு கீழுள்ள பெண் குழந்தைகளும் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட தாய்மார்களும் அனுமதிக்கப்படவே செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு தடையும் இல்லை.

3. ஐயப்பன் ப்ரம்மசர்யத்தில் இருப்பதால் பெண்களைக் காணமாட்டார் - என்பது சரியான வாதம் அல்ல !

ஐயப்பன் யாரையுமே தன்னை தரிசிக்கத்தடை விதிக்கவில்லை.  நம் அனைவரையும் படைத்தது அவனே.  ஐயப்பனுக்கு ஜீவன்களிடம் எந்த விதமான பாகுபாடும் கிடையாது. ஆனால் சபரிமலைக்கு வர சில நியமங்கள் உண்டு.

இதில் முக்கியமான விஷயம் - சபரிமலை யாத்திரையின் அடிப்படை 41 நாட்கள் விரதம்.  அதுவும் பண்டைய காலத்தில் 56-60 நாட்கள் விரதம் நிச்சயம் இருப்பார்கள்.

பெண்களால் குறிப்பிட்ட வயது அடையும் வரை இந்த விரதத்தை முறையாக கடைப்பிடிப்பது என்பது ப்ராக்டிகலாக இயலாத காரியம்.

மேலும் நமது சாஸ்திரங்கள் நமக்காக நிறைய காருண்யங்களை வகுத்திருக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்களுக்கு; அவர்களின் நன்மைக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் நமது வேதங்களில் உள்ள தர்மசாஸ்திரங்கள் பெண்களுக்கென்று சிறப்பான இடத்தை அளித்திருக்கின்றன.  தற்கால நவீன  சிந்தனையாளர்களுக்கு இது புரியாது.

இன்றைய நவீன காலத்தில் நமது சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள காருண்யங்களை நாம் சரிவர புரிந்து கொள்ளாமல் அவற்றை விட்டு விலகிவிட்டோம்.  நமது சாஸ்திரங்களின்படி ஆணைவிட பெண் எந்தவிதத்திலும் குறைந்தவளில்லை. இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் சமமானவர்களே.  ஆண் தனது குருவிற்கு சேவை செய்கிறான்.  பெண் தனது கணவனுக்கு பணிவிடை செய்கிறாள்.  ஆண்களும், பெண்களுக்கு சில பணிவிடைகளை செய்தாக வேண்டும்.  நமது வேதங்களின்படி ஆண் எந்த விதத்திலும் பெண்ணைவிட உயர்ந்தவன் இல்லை. ஆண் தனது கடமைகளை வேறுவிதமாக செய்கிறான். அவ்வளவுதான்.

பெண்களுக்கு வீட்டு கடமைகள் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களால் யாத்திரைக்கான விரத நடைமுறைகளை கடைபிடிப்பது மேலும் சுமையாக இருக்கும்.  ஆண்கள் செய்யும் நல்ல கர்மங்களின் பலன்களில் 50% பெண்களைச் சேரும்.  மாறாக ஆண்கள் செய்யும் தீயகாரியங்களால் விளையும் பாபங்கள் அனைத்தும் ஆண்களை மட்டுமே சேரும்.

இதற்கு நேர்மாறாக பெண்கள் செய்யும் நல்ல கர்மங்களின் பலன்கள் அனைத்தும் பெண்களுக்கு மட்டுமே சேரும். அவர்கள் செய்யும் தீயகாரியங்களால் விளையும் பாபங்களில் 50% ஆண்களுக்கும் சேரும்.  என்ன வினோதம்!
விரத காலத்தின் போது நம்மில் பலர் நமது தாயாரையும், சகோதரிகளையும், மனைவியையும் எந்த அளவிற்கு சிரமத்துக்கு உள்ளாக்குகிறோம்? நாம் மலைக்கு மாலை போட்டுக் கொண்டால் அவர்களும் மாலை போடாமலே விரத முறைகளை அனுஷ்டிக்கிறார்கள்.

அதனால் நாம் சிரமப்பட்டு யாத்திரை  சென்று பெறும் புண்ணியத்தில் 50% வீட்டில் இருந்து நமக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் பெண்கள் அடைகின்றனர். ஆக மொத்தத்தில், அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனான ஐயனை பொறுத்தவரை அவனை தரிசிக்க பெண்கள்  வரத்தடையில்லை. மாறாக அவர்கள் சிரமப்பட்டு வரவேண்டிய அவசியமேயில்லை என்பதுதான் உண்மை.

Should Not Come-க்கும் Need Not Come-க்கும் உள்ள மாறுபாட்டை புரிந்து கொள்வோம்.

4. மேலே உள்ள விதிமுறையைப் படித்தவுடன் எழும் கேள்வி - அப்படியானால் இப்போது செல்லும் ஆண்கள் எல்லோரும் 41 நாள் விரதம் இருந்துதான் செல்கிறார்களா? என்பது.

பண்டைய காலத்தில் விரதம் இல்லாமல் சபரிமலையை நினைக்கக் கூட மாட்டார்கள். ஸபரிமலையில் தீ விபத்து உண்டான போது உதவிக்கு சென்ற மக்களும் போலீசாரும் - நாம் விரதம் இல்லாமல் இருக்கிறோமே? சபரிமலையை ஏறினால் நமக்கும் ஏதும் தீமை வந்து விடுமோ என்று பயந்து தயங்கி - மலை ஏறாமல் நின்றதைக் கண்டதாக என்னுடைய தாத்தா (குருஸ்வாமி கல்பாத்தி ஸ்ரீநிவாஸ ஐயர்) கூறி இருக்கிறார்.

முற்காலத்தில் இருந்த கடுமையான நியமங்கள் இப்போது யாரும் கடைபிடிப்பது இல்லை. ஐயப்பன் என்றால் ஒரு பயம்-பக்தி இருந்தது. இபோது பக்தி மட்டும் தான் இருக்கிறது. சிலரிடம் பயம் குறைந்த மாதிரி தெரிகிறது. முறையாக விரதம் அனுஷ்டித்த பின்னரே பெருவழிப்பயணமும், பதினெட்டாம்படியில் ஏறவும் செய்தார்கள். இப்போது ஆயிரம் காரணம் சொல்லி விரதம் இருக்க முடியாத நிலையை நியாயப்படுத்துகிறார்கள். இந்த விஷயம் சரியானாலே எல்லாம் சரியாகி விடும். நாம் நம் விரதத்தை ஒழுங்காக இருப்போம் - மற்றதை ஐயப்பனிடம் விட்டு விடுவோம்.

5. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சபரிமலையில் ஓர் இலை அசைய வேண்டுமானாலும் கூட அது ஐயப்பனின் அனுமதி இன்றி நடக்காது. பலரது வாழ்விலும் ஐயப்பன் நிகழ்த்திக் காட்டி உணர்த்திய சத்தியம் இது ! எனவே நமது சுப்ரீம் கோர்ட் - அந்த் ஐயப்பன் தான். அவன் என்ன முடிவு செய்கிறானோ அதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். அவன் பேசும் தெய்வம் ! நிச்சயம் அவனே இதற்கு ஒரு முடிவு கொடுப்பான்.

ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா !

V. அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்

Tuesday, September 6, 2016

ஆலிலைக் க்ருஷ்ணன் ஆவிர்பவித்த அற்புதம்

இன்றைக்கு சுமார் 20-22 வருஷங்களுக்கு முன்னால். நான்(அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்) அப்போது 4ம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தேன்.

அப்போது என் தந்தையின் நண்பர் ஒருவர், "ஒரு ஸ்வாமிகள் வந்திருக்கிறார். உங்கள் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்கிறார்" என்று கேட்டிருக்கிறார். மஹாபெரியவரைத் தவிர வேறு எந்த சாமியாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத அப்பா அதிசயமாக அதற்கு ஒத்துக்கொண்டார்.

சாமியார் என்றதும் பயங்கர தடபுடலை எதிர்பார்த்த எங்கள் முன் எந்த பந்தாவும் இல்லாத ஒரு க்ருஹஸ்தர் தான் வந்தார்.

"அம்பாள் இங்கே வரசொல்லி இருக்கா" என்றபடி வந்தார். 
"இவர் தான் காயத்ரி ஸ்வாமிகள்" என்றார் உடன் வந்தவர். நாங்கள் வணங்கி வரவேற்றோம்.

எங்கள் நண்பர் ஒருவர் நமஸ்காரம் செய்தார். நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே, சட்டென்று அவரது உள்ளங்கையில் இருந்து ஒரு சிறிய பிள்ளையார் சிலையை வரவழைத்துக் கொடுத்தார்.
மற்றொரு நண்பர் பழங்கள் வாங்கி வந்திருந்தார். அவர்கள் கொண்டு வந்த ஆரஞ்சு பழம் ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்து, உரித்துப் பாருங்கள் என்றார். கடையிலிருந்து வாங்கி வந்த ஆரஞ்சு பழச்சுளைகளுக்குள் அழகாக மஹாலக்ஷ்மி நின்று கொண்டிருந்தாள்.

இதற்குள் எங்கள் குடும்ப நண்பர் ஒருவர் மெதுவாக என்னிடம், " ஒளிச்சு வச்சு எடுப்பாரா இருக்கும். வித்யாசமா எந்த சுவாமியும் இல்லையே... புள்ளயாரும் லக்ஷ்மியும் எல்லா எடத்திலயும் உள்ளது தானே" என்று கமெண்ட் அடித்தார்.
அப்போதெல்லாம் நான் அதிகம் படங்கள் வரைவதுண்டு. யார் வந்தாலும் இந்த ட்ராயிங்குகளைக் காட்டுவேன். ஒரு சிறுவனுக்கே உரித்தான ஆர்வத்துடன் நான் லேட்டஸ்டாக வரைந்திருந்த ஆலிலைக் க்ருஷ்ணன் பென்சில் ட்ராயிங்கை காட்டினேன்.

"அம்பாள் இதுக்குதான் கூப்டாளோ... அவ உனக்கு என்ன தரான்னு பாரு" என்றார்.

திடீரென வரைந்த பேப்பர் கொஞ்சம் நடுவில் கசங்கலாயிற்று. என்னடா இது ட்ராயிங் வீணாகி விடப்போகிறதே என்று நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே, நான் வரைந்திருந்த ஆலிலைக் க்ருஷ்ணன் - படத்திலிருந்து விக்ரஹமாக வெளிப்பட்டான்.

ஆம் ! பேப்பர் கசங்கிய காரணம் விக்ரஹத்தின் எடை! கிட்டத்தட்ட 5 இன்ச் உயரத்தில், அரைக்கிலோவுக்கும் மேலான எடையில், நெற்றியில் கஸ்தூரி திலகம், சுருள் சுருளான கேசம், ஆலிலையில் படுத்துக் கொண்டு கட்டை விரலை கடிக்கும் கோலம் என நான் எப்படி வரைந்திருந்தேனோ அப்படியே அது உயிர்பெற்று விக்ரஹமாக வந்தது.

அத்தனை பேரும் அதிசயித்துப் போனோம். கமெண்ட் அடித்த நண்பர் வாயடைத்து விட்டார்.

இப்படி எங்களைத் தேடி வந்து எங்கள் பூஜையில் இடம் பிடித்துள்ள பால க்ருஷ்ணனே எங்கள் வீட்டு கோகுலாஷ்டமியின் கதாநாயகன்.
இன்று ஜன்மாஷ்டமிக்கு அவன் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறான்.

ஸ்வாமி சரணம்
அரவிந்த் ஸுப்ரமண்யம்

பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழ்க

பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழ்க என்று பலரும் வாழ்த்துவதுண்டு. நாமும் பதினாறா? என்று கிண்டலாக சிரிப்போம்.

உண்மையில் அதன் பொருள் என்ன? பதினாறு பேறுகள். பதினாறு பிள்ளைகள் அல்ல. நேற்று நண்பர் ஒருவர் இதுபற்றி என்னிடம் கேட்டார்.

பதில் இதோ :

பதிலை நான் சொல்ல வேண்டாம். அபிராமி பட்டர் சொல்கிறார்:
கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும்
ஓர் கபடு வராத நட்பும்,
கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும்
கழுபிணியிலாத உடலும்,
சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும்
தவறாத சந்தானமும்,
தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும்
தடைகள் வராத கொடையும்,
தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும்
ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும்,
துய்ய நின் பாதத்தில் அன்பும் உதவிப் பெரிய
தொண்டரோடு கூட்டுக் கண்டாய்
அலையழி அறிதுயிலும் மாயனது தங்கையே
ஆதிக்கடவூரின் வாழ்வே
அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத சுகபாணி
அருள்வாமி அபிராமியே..

செய்யுளின் பொருள்:

1. கலையாத கல்வி
2. குறையாத வயது
3. கபடில்லா நட்பு
4. கன்றாத வளமை
5. குன்றாத இளமை
6. பிணியில்லா உடல்
7. சலிப்பில்லா மனம்
8. அன்பான வாழ்க்கை துணை
9. தவறாத மக்கட்பேறு
10. குறையாத புகழ்
11. வார்த்தை தவறாத நேர்மை
12. தடையில்லாது தொடரும் கொடை
13. தொலையாத செல்வம்
14. பராபட்சம் இல்லாத அரசு
15. துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கை
16. இறைவன் மேல் பக்தி

இதுதான் பெருவாழ்வு தரும் பதினாறு.
ஸ்வாமி சரணம்
Aravind Subramanyam